Taksering / Tilstandsanalyser bygg

Byggkontrolløren vil iløpet av våren 2020 begynne å utføre tilstandsanalyser av bygg.