Byggkontrolløren har god erfaring med å redusere radonkonsentrasjon i boliger og hytter.

Det er nokså mange variabler som spiller inn på hvordan radonen skal håndteres. Det anbefales å ha en konsultasjon i hjemmet før endelig tiltak gjøres. Byggkontrolløren kan gjennomføre de fleste måle- og søkemetoder, samt tiltak. 

Send gjerne en mail til Byggkontrolløren på post@srbk.no