Radontiltak


Det er flere måter å redusere radonkonsentrasjon på. Det anbefales i utgangspunktet å rådføre seg med en konsulent. Byggkontrolløren har god erfaring innen radonproblematikk. 

Eksempler på tiltak er:

Passive ventiler 

Mekaniske ventiler 

Desentralisert Ventilasjon 

Radonsug 

Flytsparkling av gulv 

Tetting av riss

Puss av vegg

Duk over kummer innad i bygget 

Bytte av sluk 

OSV... listen er meget lang og igjen anbefales det å kontakte Byggkontrolløren AS