Fuktrelatert

Det er nokså allment kjent alle de negative effektene fukt har på en bygningskonstruksjon. Det som er uheldig er hvor lite den generelle befolkningen er opptatt av luftkvaliteten i sitt eget hjem. Byggkontrolløren anbefaler at en leser på hjemmesidene til Astma og allergiforbundet som har flere artikler om fuktproblematikk og inneklima. 

Trykk på Logo for link