Hva er Radon

Radon gass er en usynlig gass som kontinuerlig siger opp fra jordskorpa. Radon er lite å engste seg for i et utemiljø, med kan skape store helseskader i et innemiljø. I følge WHO (Verdens helse organisasjon) er Radon gass den nest største årsaken til lungekreft etter røyking. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/

Hvordan dannes radon? Radon dannes av en naturlig gass som heter uran. Uran finnes i ulike konsentrasjoner i hele landet. Når uran henfaller dannes bla.a radon, som har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette gjør at gassen lett siger over i luft, og deretter igjennom knstruksjoner og inn i innemiljøet.

Måleenhet gjeldene konsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3). Becquerel Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.

For mer info se «Statens strålevern» sine hjemmesider: FAKTA OM RADON