Kjemibelastninger

Det blir stadig brukt mer og mer spraysåper med skadelige kjemikalier. Dette er uheldig da fler og fler blir syke som følge av kjemikalie eksponeringen. Det er nettop av denne grunn en bør vurdere å vaske med rengjøringsmiddler som ikke er skadelige. Det er av denne grunn at Byggkontrolløren anbefaler NUE-CLEAN til alle sine kunder. 

Les denne artikkelen om tema